ארגון המצילים הארצי מורכב מנציגים של מצילים מכל רשות מקומית שבה קיים חוף רחצה מוכרז.
הארגון הוקם ע"מ לייצג את עמדות המצילים בפני השלטון המקומי שהוא הגוף האחראי על הסכמי השכר של המצילים ברשויות המקומיות.
הארגון נעזר ע"י ההסתדרות ומקיים איתה קשר הדוק וכן משתתף בכל פעילויותיה.
הסיוע מההסתדרות נחוץ כדי לדאוג ששכר המצילים יהיה הולם ויפצה אותם על המאמץ הרב המושקע בעבודה זו.
המציל עובד כ-10-12 שעות ביום 7 ימים בשבוע במשך חצי שנה ואפילו יותר, ברשויות שבהן עובדים גם בחורף.
dudu1
הארגון וההסתדרות דואגים שהסכמי השכר ימומשו בכל הרשויות.
בהסכם שכר שנחתם בשנת 2000, הוכנסו שנויים במשכורות המצילים כך שהשכר הקובע לפנסיה גדל,
בתמורה ויתרו המצילים על תוספת אחוזית ששולמה עבור עבודה בשבת.
נקווה שהשינוי הזה יביא להורדת גיל הפרישה של המצילים שעומד כיום (עד שישונה החוק) על גיל 67.
כתופעת לואי של ההסכם הנ"ל (בלחץ משרד האוצר) נולד דור חדש של מצילים שנקרא "דור ב".
שכרם של מצילי דור ב נמוך משכרם של דור א והם מועסקים במשך כל השנה להבדיל מדור א שעובדים בעונת הרחצה בלבד.
עם השנים קיבלו מצילי דור ב תוספת לשכרם אך שכרם לא משתווה לדור א.
מאז נחתמו עוד שני הסכמי שכר המשפרים משמעותית את שכר מצילי דור ב.
ההסכם האחרון (2016) מחייב שקט תעשייתי ל-10 השנים הקרובות.

יו"ר ארגון המצילים הארצי הוא אבי אפיה מציל ראשי בבת-ים.
afya1
ניתן להשיג אותו דרך אגף החופים של עיריית בת-ים.