כללי

המטרה להקנות לבוגרים אשר ילמדו על פי תוכנית זו את הידע והיכולת לפעול נכון בחופי הרחצה למיניהם.
התוכנית הוכנה ע"י מר שלמה ברלין המפקח הארצי על הכשרת מצילים ומר יונה נקר מהיחידה לתוכניות לימודים במשרד העבודה.
תוכנית הלימודים
תוכנית הלימודים המוצעת בנויה על 18 שע' לימודים עיוניים ו-48 שע' תרגול מעשי. סה"כ 66 שע' לימוד, עפ"י המתכונת הבאה.

afya2

א. נושאי הלימוד עיוני – מקצועי
סוגי חופי ים
בחירת שטח רחצה
משטר הרוחות והשפעתו על הים
גלים וזרמים בים: היווצרות, סכנות והיחלצות
השילוט, המבנים והמתקנים בחוף הים
תחנת ההצלה וציוד ההצלה
זיהוי טובע בים, הגישה אליו והצלתו
תפקידי המציל וחובותיו
ארגון מקום רחצה ארעי
ידיעת ההוראות החלות על מקומות רחצה
נושאים מיוחדים וחידושים בתחום ההצלה
ב. נושאי לימוד מעשי – מקצועי
יישום החומר העיוני הרלוונטי בחוף הים
שחייה בים גבה גלים לאורך 1000 מטר
צלילה לעומק 5 מטר
חתירה בסירת הצלה ( חסקה ) בים גבה גלים
גישה לטובע עם סירה והעלאתו לסירה
טיפול בטביעה המונית
שימוש בגלגל הצלה
הגשת עזרה לשחיין עייף
הובלת טובע בשחייה בים גבה גלים
הובלת טובע במים רדודים וביבשה
הצבת סירת ההצלה ב"היכון" ונשיאת סירה

ako1

תאור המקצוע
מציל ים (סוג 1): משגיח על המתרחצים באזורי הרחצה המוכרזים, למניעת טביעה ותאונות.
משליט סדר באזורי הרחצה, מזהיר את המתרחצים מסכנות צפויות.
מציל מתרחצים שנשקפת להם סכנת טביעה, כולל שימוש בכלי הצלה.
מגיש עזרה ראשונה, מבצע פעולות החייאה ומטפל בטובע עד אשר יוחלף ע"י אנשי מקצוע בתחום זה.

תנאי קבלה
סיום בית ספר יסודי –
גיל 18 לפחות –

אישור רפואי על בריאות תקינה עם דגש על ראייה, שמיעה ועצבים –
סיום בהצלחה קורס מצילי בריכה, בפיקוח משרד העבודה –
הצגת אישור בר תוקף של מעבר השתלמות בעזרה ראשונה למצילים –

בחינות
בחינה עיונית ובחינה מעשית
תעודות
מי שיעמוד בהצלחה בבחינה העיונית והמעשית של משרד העבודה זכאי
לתעודת מקצוע הצלה ים סוג 1

פירוט נושאי הלימוד העיוני
סוגי חופי-ים
מטרות בתחום העיוני: למידת מהו חוף רחצה מוכרז ומהן הסכנות בחוף רחצה לא מוכרז
חוף רחצה מוכרז: אורך 150 מ' (75 מ' מכל צד של תחנת ההצלה). רוחב 300 מ' מהחוף לעומק
חוף מוכרז – יסומן בנקודות מפגש קוארדינטות הרוחב עם החוף, ירשם ברשומות ( ספר החוקים והתקנות ).
יש צורך באישורים של המשרדים: פנים, בריאות, איכות הסביבה, משטרה, מד"א וזרועות הביטחון.
יש צורך בכיסוי ביטוח למקרי פגיעות ברכוש או באדם. חוף אסור לרחצה: הרשות המקומית או המדינה יציבו בו שילוט מתאים
מבנה החוף: מעזה עד יפו – מרכיב עיקרי חול; מיפו צפונה – מרכיב עיקרי כורכר עם מסלע תלול ורצועת חוף צרה

בחירת שטח הרחצה
שטח רחצה: יבחר במקום שבו מצויה גבעה (קטע רדוד), הגלים נשברים בקו ישר ולאורך תחום נרחב, יקבע מרווח בטחון מעבר לשטח הרחצה המוכרז
עבודה מעשית: בחירת שטח מוגבה, ללא בורות וזרמים, כולל בדיקת עזר של כיוון הסחיפה
שטח מוגבה: זיהוי שטח שבו גבעה: גל נשבר בצורה ישרה ורחבה ואין התפצלות גל, קצף אחיד, מים רדודים, גוון מים בהיר
בדיקה פיזית של שטח הרחצה
כניסה למים ובדיקת קרקעית שטח הרחצה. לבדוק אם אין בורות, חפצים או סלעים וכדו'. ביצוע כל בוקר עקב שינויים במהלך הלילה
בדיקת עזר – פיזור של מס' גזרי עץ באזור הרחצה ובדיקת כיוון הסחיפה, לבצע 3-4 פעמים.
אין לסמוך רק על בדיקה זו משום שלפעמים הזרמים על פני הים שונים מהזרמים שמתחת פני הים

borot501

רוחות והשפעתן
קביעת כיוון הרוח היא מהכוון שממנו היא נושבת
כוון רוח ספציפי
דרומית-מערבית חזקה – גורמת לסחף המתרחצים צפונה
דרומית-מערבית – גורמת לעליית גובה הגלים
צפונית – גורמת לסחף המתרחצים דרומה ומופיעה ברוב ימי הקיץ, מתחזקת לקראת ספטמבר אוקטובר
מזרחית – גורמת לסחף המתרחצים לכיוון העומק בעיקר מצופים למיניהם, מופיעה בימי שרב.

הרוח משתנה במהלך היממה לפי הטבלה הבאה:

כוון הרוח

השעות

כיוון הרוח

השעות

 הפוגה בזרימת הרוח

18:00 – 20:00

דרומית

06:00

צפונית מזרחית

21:00

דרומית מערבית

08:00 – 09:00

מזרחית

24:00

מערבית

12:00

דרומית מזרחית

03:00

צפונית מערבית

15:00

הפוגה בזרימת הרוח

04:00 – 06:00

צפונית

18:00

גלי חוף הים

קביעת גובה הגלים
גובה הגלים נקבע על ידי עוצמת הרוח, כוון נשיבת הרוח, אורך זמן נשיבת הרוח ושרטון החול. עבודה מעשית: זיהוי גלים וצורת שבירתם
גלים נשפכים
משברים רגילים – כאשר הרוח נחלשת, הגלים נשברים בהדרגה, תחילה נשבר ראש הגל והמשך השבירה לצדדים. התקפות גלים – סדרה של 7-6 גלים חזקים
גלים קשתיים
אופייני לגלים גבוהים בצורה של צינורות חזקים. נוצרים כתוצאה מהתקלות התקדמות הגל בזרם מים נגדי. כמות גדולה של מים נשברת בבת אחת ויוצרת ערבול חזק בקדמת הגל. מרווח שקט בין גלים (שטיל) – הפסקת משברי הגלים לזמן מה, בדרך כלל לאחר התקפת גלים, שטיל קצר ושטיל ארוך

efrimeyoud alef4

זרמים בים: היווצרות,סכנות,היחלצות

זרם כללי לכוון דרום – זרם זה מקביל לחוף הים ועלול לסחוף את קהל המתרחצים הצידה רחוק מתחום שליטת המציל
עבודה מעשית: זיהוי זרמים מסוכנים בים, תרגול כניסה לזרמים השונים והיחלצות מהם
מים חוזרים
מים המגיעים לחוף ואינם יכולים להיספג או להתאדות, חוזרים לכוון הים ויוצרים זרם. זרם זה חוזר לים בכוון אלכסוני לקו החוף ועוצמתו תלויה בעוצמת הגלים המגיעים לחוף, זרם זה יסחף עמו חול, יעמיק את מקום זרימתו ויוצר בור
מערבולת – אחד מן הזרמים החוזרים מהחוף אל הים. יכולה להגיע לרוחב של 7-5 מ'. יכולה להתחיל קרוב או רחוק מהחוף ונמשכת ללב ים עד אחרי מקום שבירת הגלים
שיבולת – זרם מים סיבובי בצורת משפך, הנוצר ממפגש שני זרמים ויותר בקרבת החוף. יכולה להיווצר באזור בו מצויים גופים זרים במים, כגון סלעים. קוטרה כ- 2.5-2 מטר

היחלצות מזרמים
זרם מסוכן – כל זרם המקשה על המתרחץ לחזור לחוף
זיהוי בורות- גוון מים כהה יותר, באותו אזור גלי החוף אינם נשברים, באזור זה לא יהיה קצף, מגרעת בקו החוף
סכנות ונקודות תורפה – בורות וזרמים, זרם כללי, קבוצות, פאניקה, שוברי גלים וסלעים
היחלצות אישית ממערבולת – יציאה מהזרם לאחד הצדדים, שחיה עם הזרם עד סופו ועקיפת מערבולת
היחלצות אישית משיבולת – ציפה על המים ער אשר הזרם הסיבובי מוציא את השוחה מחוץ לזרם, צלילה לעומק ושבירה הצידה
היחלצות עם סיוע הצלה – באמצעות סירה, גלגל, שיטת שרשרת, מספר מצילים עוזרים
מניעת כניסת מתרחצים לזרם מסוכן – להעביר את המתרחצים לשטח אחר, סימון המקום המסוכן בצינורות עם דגלים שחורים, או אדומים, גידור של האזור המסוכן

השילוט בחוף הים ומיקומו
סיווג השלטים וצורתם
עבודה מעשית: סיור בחוף ים מוכרז, זיהוי השלטים השונים ומקום הצבתם
מודיעין והכוונה – צורתם מרובעת ועליהם חצים
הוריה ואזהרה – צורתם משולשת
איסור – צורתם עגולה

מפרט טכני של שלטים לאיסור רחצה, וגבולות שטח הרחצה
צורה וגודל – ייעשה מחומר בלתי מתבלה, בצורה מלבנית וגודלו יהיה 120 על 80 ס"מ לפחות
כיתוב וצבע של שלטים תקניים
מקום אסור לרחצה" הרקע יהיה בצבע לבן והכיתוב בעברית, ערבית ואנגלית בצבע אדום"
גבול מקום אסור לרחצה יוצב במקום רחצה מוכרז בקטע שבו הרחצה מסוכנת באופן קבוע. כיתוב בצבע שחור על רקע לבן
שלט "מקום רחצה מוכרז" יוצב בשטח המוכרז. כיתוב בצבע אדום על רקע לבן
הצבת השלטים – הרשות המקומית תציב את השלטים בתחומה. מחוץ לתחום הרשות המדינה תציב את השלטים. השלטים יוצבו במקומות הנראים לעין במספר מספיק כדי שיראו בבירור את הכתוב בהם מכל נקודה במקום הרחצה האסור, או במקום הרחצה המוכרז (בהתאם לסוג השלט) השלט יוצג על מתקן בגובה 2 מטר לפחות מעל לפני הקרקע בצורה שתבטיח עמידה נגד תלאות מזג האוויר

תוכן השלטים ומיקומם
בכניסה לחוף הרחצה: שלט הוראות לקהל ("עשרת הדיברות") שעות פתיחה וסגירת החוף, דגלים ומובנם, כאשר אין דגל על המגדל הרחצה אסורה, השמע להוראות המצילים והסדרנים, שמור על הסדר, שמור על הניקיון, כניסת רכב ובעלי חיים אסורה, שים לב לחפץ חשוד, אין להתרחק לעומק הים יותר מ-300 מ' מקו החוף, הורים שמרו על ילדיכם, משחקי כדור בשטח המסומן למשחקים בלבד, הכנסת סירות, כלי שיט וגלשנים אסורה, הכנסת בקבוקי זכוכית או חומרים אחרים העלולים להתפוצץ, להתלקח, או לסכן את הציבור אסורה
שלטי הכוונה: מלתחות,מקלחות, שירותים,מזנון,עזרה ראשונה,טלפון,ציבורי,בור ביטחון,חניה,מנהלת החוף
שלטים מפוזרים בחוף המוכרז: כל 40-25 מטר שילוט "מקום רחצה מוכרז", "משחקי כדור אסורים", באזור המותר למשחקים יסומן מכל צדדיו בשילוט "אזור מיועד למשחקים", בקטע בו הרחצה מסוכנת באופן קבוע יסומן "בקטע זה הרחצה אסורה". בגבולות מקום הרחצה יסומן "גבול מקום רחצה מוכרז". מעבר לגבולות מקום הרחצה יסומן "מקום אסור לרחצה". על תחנת ההצלה ועל הגדר המקיפה את התחנה "כניסה לזרים אסורה", ואסור לשחק באזור זה

מבנים ומתקנים בחוף הים

מבנים לשרות הקהל
תחנת עזרה ראשונה, תחנת משטרה מקומית, מגרש חניה צמוד לשטח החוף, מקום חניה מסומן לאמבולנס לשעת חירום, שביל גישה נח ממקום החניה של האמבולנס עד לתחנת ההצלה
תחנת הצלה
סוכת מצילים – תוצב כמבנה על עמודים שרצפתה בגובה של לפחות 2.50 מ' מעל לפני הקרקע, מידותיה לא פחות מ- 2.25 מ' גובה, אורך ורוחב, בקדמת הסוכה תהיה מרפסת פתוחה לצד הים בצורה שתאפשר תצפית טובה לכל השטח ברדיוס של מינימום 75 מ', במרפסת יוצב ספסל עם שתי דרגות גובה לישיבה, לצורך ישיבה גבוהה יותר ומניעת סנוור, כשהשמש שוקעת וקרניה יותר אופקיות. יעלו עליה במדרגות נוחות עם מעקה, תכוסה בגג ותצויד בסוכך, בוילון, או באביזרים אחרים שיאפשרו ראיה טובה גם בשעות שבהן השמש נמצאת מול החוף, יקבע בה או סמוך לה תורן בגובה 8 מ' לפחות מעל לפני הקרקע והמצויד באביזרים שיאפשרו החלפת דגלים נוחה ומהירה, על הסוכה יוצב צינור מסתובב עם רמקול חשמלי, למסירת הודעות וכיסוי כל השטח מסביב, לפני הסוכה מותקן מוט גלישה. מידות הסוכה המופיעות כאן לפי התקן, אך מומלץ לבנות סוכה גדולה יותר כדי לאפשר למצילים רגיעה ומנוחה טובים יותר במועדי ההפסקה שלהם.בים המלח לפי הצו המידות קצת שונות
חצר סוכת מצילים וציודה – מסביב לסוכת המצילים תהיה חצר מגודרת עם שני שערים ארוכים בחזית. בעת פתיחת השערים והצבת הסירה לפני החצר, תמנע הגישה והמעבר של הקהל לפני הסוכה. בחצר יהיו: סירת הצלה באורך 4.7 -4.5 מ', רוחב 1.40 – 1.35 מ' וגובה 0.20 מ'. הסירה בצורת בננה, מחוספסת בחלקה העליון ומשקלה רצוי שלא יעלה על 70 ק"ג. שני משוטים על הסירה ואחד רזרבי במגדל, באורך 3.45 מ' מינימום. המשוטים עשויים מעץ, או מחומר אחר המתאים לחתירה, שתי חצובות (חמורים) לסירת ההצלה, צינורות (מוטות) לדגלים, שלט "הכניסה לזרים אסורה", מגדל נייד עם מושב ותמיכה לגב, ואפשרות הצללה. יהיה במשקל המאפשר ניידות באמצעות ארבעה מבוגרים

ציוד הצלה בתחנת ההצלה
הציוד הכללי
רמקול חשמלי (מגפון), רמקול בצורת משפך מפח (רזרבה), מכשיר טלפון או קשר ורשימת מס' לשעת חרום, מערכת כריזה חשמלית עם גיבוי מצבר, משקפת 30/6, דגלי סימון בצבע לבן אדום ושחור במידות 60/40 ס"מ, 2 שמיכות, 2 כסאות המאפשרים תצפית טובה ונוחה, מכשיר להנשמה מלאכותית אמבו, נתיבי אוויר למבוגרים ולילדים ותיק עזרה ראשונה עם ציוד בסיסי, לפחות שני גלגלי הצלה עשוים משעם או מקצף וגלגל רזרבי, אלונקה, גזיה, תרמוס עם שתייה חמה וכוסות, מטף כיבוי אש, חבל ומוטות לתיחום אזור הצבת סירת ההצלה
ציוד אישי למציל
משרוקית, משקפי שמש (רצוי כהות), כובע, בגדי-ים, מגבת, טרנינג, או חלוק רחצה

זיהוי טובע בים והגישה אליו
במים עמוקים ובהכרה
שינוי סגנונות שחיה, אין התקדמות בשחיה והתהפכות מהגב לבטן, הרמת יד או ידיים, נפנוף(טובע משתולל), קריאה לעזרה, תנועות מוזרות ולא רגילות, ירידה ועליה במים עם חבטות קצף
טובע שקט – נכנס להלם ולא עושה שום פעולה, התקף לב, אפילפסיה(מחלת הנפילה), קבל מכה בראשו
עבודה מעשית: תרגול מעשי של גישה לטובע ובחירת האמצעי המתאים להצלתו, גלגל הצלה או סירה
במים עמוקים ללא הכרה
צף, שקוע, בבוץ, בשיטפונות נחלים גואים הגורפים סחף עצום, במקרים אלה צלילה וחיפוש הטובע
במים רדודים
במעבר בין עמידה לשחיה , רוב המתרחצים נמצאים באזור קריטי זה, ילדים קטנים בגלים, גל קשתי מסוכן, מערבל (כמו מכונת כביסה), סחף בזרם כללי
בורות ומערבולות
בשטח הרחצה – לשנות מקום רחצה, להתריע, להזיז את הקהל
מחוץ לשטח הרחצה
במקומות אחרים
שוברי גלים
פינות וקצוות (שם תמיד נוצרים זרמים, מערבולות וגלים מתנפצים), קפיצות למים (סלעים, מים רדודים),ירידה משובר גלים למים
סלעים במים
יוצרים זרמים, שיבולת, מקומות ידועים באזור הרחצה, פתחי יציאה לים
אמצעי ציפה
תנאים רגילים, רוחות מזרחיות
גישה לטובע
בהכרה משתולל (לנסות להרגיעו, אם לא נרגע לחכות שיתעייף ולצלול אליו), בהכרה שקט, מחוסר הכרה צף, מחוסר הכרה שקוע
התכווצויות ומחלות
התכווצויות שרירי בטן, יד, רגל, התקף לב, דום לב, מחלת הנפילה,אפילפסיה
טביעה המונית
סדר עדיפות למתן עזרה: ילד, אישה, גבר
מצב טובעים: בהכרה, ללא הכרה,צף,שקוע
גישה לטובעים: מספר מועט (3-2 אנשים), מספר רב (3 אנשים ומעלה), בבור עם גלים, בעזרת גלגל, בעזרת אמצעי ציפה, בעזרת אנשים נוספים, גישה מהזרם, אדם הנמצא בריחוק מהמגדל

תפקידי המציל וחובותיו
חובות המציל
עבודה מעשית: שליטה בקהל המתרחצים. תרגול נהלי כריזה, שימוש במשרוקית ובסימני ידיים ברורים. תרגול שימוש בשיטת הצלה בשרשרת
להבטיח שהמתרחצים יתרחצו במים בגבולות המקומות המוכרזים בלבד
למנוע את הרחצה במקומות ובזמנים אסורים
למנוע מהמתרחצים לצאת מתחום מקום הרחצה המוכרז במים ומאלה שאינם יודעים לשחות מלהיכנס למים עמוקים
להגיש עזרה במים לזקוקים לה
להגיש עזרה ראשונה לנזקקים עד שיוחלף על יד מגיש עזרה ראשונה
לשמור על סוכת ההצלה וציוד ההצלה וכן להבטיח תקינותם בכל עת
בשעות הרחצה לא יעזוב המציל את נקודת ההצלה

סמכויות המציל
רשאי לצוות על מתרחץ לצאת מהים וכן להוציא מתרחץ מהים אם, לדעתו, המתרחץ נתון בסכנה או מפריע למתרחצים אחרים
רשאי להורות למתרחץ בכל עניין שעשוי, לדעתו, למנוע סכנה לחייו או לחיי מתרחצים אחרים

איסור עיסוק על ידי מציל
לא יעסוק מציל הן בתמורה והן שלא בתמורה במקום רחצה מוכרז בהשכרת סירות הצלה, בלימוד התעמלות ולימוד שחיה
מפקח רחצה רשאי, בין באופן כללי או בימים מסוימים ובין אם לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת, לאשר למציל בחוף רחצה מוכרז לעסוק גם כמגיש עזרה ראשונה ובתנאי שהמציל מוסמך גם כמגיש עזרה ראשונה

תקן מצילים
בכל תחנת הצלה גדולה (בתחום שטח שיפוטה של עירייה) יימצאו בשעות הרחצה לפחות שלושה מצילים שלפחות שניים מהם בדרגת מציל אחראי (סוג 3).בכל תחנת הצלה קטנה (בתחום שטח-שיפוטה של מועצה מקומית) יימצאו בשעות הרחצה לפחות שני מצילים, כשאחד מהם בדרגת מציל אחראי. מפקח רחצה רשאי, בין באופן כללי או בימים מסוימים ובין אם לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת, לחייב בכתב הימצאותם של מצילים במספר גדול יותר או קטן יותר או מסוג שונה

נוהל מגדל השגחה ופיקוח
פתיחה וסגירת מגדל פיקוח – קביעת שטח רחצה וסימונו לפני הזמן המיועד לתחילת רחצת הקהל, פתיחת המגדל (הנפת דגל), קביעת סדר היום: ארוחות,הפסקות,אימונים,מנוחה,רשימת טלפונים,בסוף יום העבודה איסוף ואחסון הציוד (דגלים,סירות),הודעה לקהל על סיום הרחצה,הורדת דגל,הוצאת אנשים מהמים,סגירת המגדל וחצר המגדל
השגחה ופיקוח – צפייה מתמדת,ריכוז בהשגחה,הפרעות מהקהל,הפרעות אורחים המשך צפייה למים
שבתות חגים וימים מיוחדים – תגבור צוות,הכנסת מגדל נייד לים,פיקוח מהסירה,סגירת קטע (חבלים צינורות או מוטות),איסור כניסה לים
קייטנות – גידור,הכנת צוות מדריכים של הקייטנה,שליחת מציל מיוחד עם גלגל הצלה
יחסי אנוש – בניית תדמית נכונה (עם הקהל),קשר עם הקהל,הרגלי משמעת,הוראות ציווי ומילוי,לבוש
נוהלי כריזה – ציבור מועט,קריאה לחברים,הודעות לקהל,שריקות וסימנים
חיפוש ילדים – הרגעת ההורים,קבלת פרטים מזהים,שליחת ההורים לחיפוש במגרש המשחקים,במלתחות,במזנון,במגרש החניה,לבדוק בתחנות ההצלה הסמוכות,להכריז ברמקול בכל הכיוונים האפשריים,לארגן צוות חיפוש (סדרנים,שוטרים במקום,אנשי ביטחון,עובדי ניקיון ומתנדבים),בדיקה עם משקפת באזור הרחצה,להתקשר טלפונית לבית הורים או לשכנים לברר האם הילד חזר הביתה,לאחר מעבר זמן רב להודיע למשטרה ולבדוק אם הגיע לידיהם מידע,אין לעזוב את החוף עד מציאת הנעדר,אפשרות להסתייע במשמר החופים
תפקידי המציל העיקריים – מציל נפשות,איש עזרה ראשונה,איש יחסי ציבור

ארגון מקום רחצה ארעי בשטח המותר לרחצה
להכיר את הנהלים והסידורים הנדרשים לארגון מקום רחצה ארעי. להכיר באופן מעשי את אפשרויות בחירת המקום המתאים בסמוך לחוף המוכרז
השטח הארעי יהיה בתוך שטח הרחצה המוכרז ,לידו ,או בקרבתו
מפקד וביקורת
ספירת אנשים עוד לפני בואם לחוף,בדיקת ציוד,כובעים,סידורי שתייה
עבודה מעשית: תרגול מעשי של נוהל ארגון מקום רחצה ארעי. בחירת המקום סמוך לגבול השטח המוכרז וביצוע התפקיד כפי שנלמד בחלק העיוני
איתור מקום
מוצל,נקי,נקודת ריכוז בולטת בחוף,ריכוז ציוד כללי וציוד עזרה ראשונה,אמצעי הצלה,קביעת שחיינים טובים לסיוע
הכנות לכניסה למים
מפקד בשורות (לפי סדר הכניסה),הנחת כובעים במקום מרוכז לכל קבוצה,גידור שטח הרחצה,הצבת מדריכים מסביב לשטח המגודר,חלוקה לקבוצות קטנות עד 25 ילדים
כניסה למים
שהות קצרה בכל כניסה,השגחת מציל ומדריכים,מניעת משחקים מסוכנים
יציאה מהמים
מפקד,בדיקת בגדים,מגבות וכובעים,איסוף הציוד
מנוחה ומשחקים
מקום מוצל,הקפדה על שתייה

שחייה בים גבה גלים וצלילה
עבודה מעשית: שחייה בים גבה גלים לפחות 1,000 מטר רצוף. להתאמן בכניסה לים מול גלים חזקים ויציאה מהים אל החוף. אימונים בצלילה לעומק של 5 מטר לפחות

שימוש, אחזקה וטיפול בסירת הצלה
לימוד טיפול בסירה כדי להאריך את חייה. שליטה בשימוש בסירת הצלה בתנאי ים נוחים,ובתנאי ים עם גלים גבוהים
הצבת סירה במהלך יום העבודה ומניעת עליה או ישיבה עליה כשאינה במים
שמירה ואיחסון הסירה בסיום יום העבודה
תיקון חור או סדק שנוצרו
טיפול בסירה בפתיחת העונה ובסיומה
עבודה מעשית: הצבת סירת הצלה במצב "הכן",נשיאת הסירה והעברתה ממקום למקום. חתירה ביחד: שימוש יעיל במשוט,מיקום עמידה על הסירה,היגוי,יציבות ושיווי משקל בעת החתירה,כניסה לים מול הגלים גם בתנאי ים גבה-גלים,חזרה לחוף בתנאי ים גבה-גלים. חתירה בזוגות: תאום עבודת צוות,שימוש במיומנות שנרכשה בעת חתירה ביחד. גישה לטובע עם סירה: העלאתו לסירה והוצאתו לחוף,מציל יחיד וזוג מצילים. עצירת הסירה השטה בכוון הקהל: שלבי עצירה בהתאם למרחק מהמתרחצים,חתירה לאחור,הטיית הסירה באמצעות היגוי משוט לאחד הצדדים,קפיצה למים ותפיסת הירכתים,ריצה לחרטום והשקעתו ליצירת עוגן על מנת להפוך את הסירה ולעכבה. תרגול החזרת סירה למצב שיוט,לאחר שהתהפכה על גבה. שימוש בסירה בטביעה המונית: גישה לטובעים,תפיסת הסירה מסביב על ידי הטובעים,אחד המצילים יוציא כל טובע בנפרד בשחייה,באמצעות גלגל הצלה,או באמצעות סירת הצלה נוספת.